عضو جدید بسته خوش آمدگویی

منابع EPSDT (برای اعضای زیر 21 سال و اعضای باردار)

ما برای شما اینجا هستیم ، کلرادو!

از هر 4 کلرادانی 1 تحت پوشش Health First Colorado (برنامه Medicaid کلرادو) قرار دارند. کلرادانی ها از سراسر ایالت و اقشار مختلف جامعه مراقبت های بهداشتی خود را از Health First Colorado دریافت می کنند ، از جمله افرادی که هرگز فکر نمی کردند به بیمه سلامت عمومی احتیاج دارند. والدین امری به چالش های زندگی در مزرعه عادت داشتند ، اما مراقبت از دختر آنها یک چالش جدید بود. تماشا کردن داستان امری و به صحبت های اعضای Health First Colorado با کلمات خود گوش دهید که چگونه Health First Colorado برای کمک به آنجا بود. سایر اعضای Health First Colorado از Coloradans می خواهند بدانند که ممکن است واجد شرایط پوشش بهداشتی با کیفیت باشند. اطلاعات بیشتر در HealthFirstColorado.com.