Մասին

Northeast Health Partners- ը լիցենզավորված է Կոլորադոյի նահանգի Ապահովագրության բաժնի կողմից, որպես Սահմանափակ ծառայության լիցենզավորված մատակարարների ցանց, և ենթակա է տարբեր կանոնադրության և կանոնակարգերի, որոնք կարգավորում են նրա բիզնեսի վարումը: Որպես պետության հետ պայմանագրով ստանձնած տարածաշրջանային կազմակերպություն, մենք ղեկավարում ենք ֆիզիկական և վարքային առողջապահական ծառայություններ այն անձանց համար, ովքեր ապրում են մեր տաս (10) նահանգներում: Մենք պահպանում ենք ինչպես Դաշնային, այնպես էլ Պետական կանոնակարգերը, որոնք կարգավորում են կառավարվող խնամքի առողջապահական ծրագրերի աշխատանքը, որոնք ֆինանսավորվում են Դաշնային և Պետական առողջապահական ֆոնդերով: