Բողոքներ և բողոքարկումներ

Դուք ցանկացած պահի իրավունք ունեք բողոք ներկայացնել: Դուք նաև իրավունք ունեք մերժված վարքագծի առողջության պահպանման ծառայությունների համար բողոքարկել հայցը մերժված ծառայությունների մասին ծանուցելուց վաթսուն (60) օրվա ընթացքում:

Northeast Health Partners- ը կօգնի ձեզ բողոք ներկայացնել կամ բողոքարկել: Կարող եք զանգահարել մեր բողոքների և բողոքարկման համակարգողին `888-502-4189 հեռախոսահամարով: Սա անվճար զանգ է: Նրանք կօգնեն պատասխանել ձեր հարցերին և ձեզ կուղարկեն ցանկացած պահանջվող ձև: Եթե ձեզ թարգմանչի ծառայություններ են պետք, քանի որ անգլերեն չեք տիրապետում, խուլ եք կամ լսողություն չունեք, համոզվեք, որ մեզ ասեք: Health First Colorado- ն ձեր հայցով կապահովի թարգմանիչների ծառայություններ

Անգլերեն ռեսուրսներ

Իսպանական ռեսուրսներ