Contact

We willen u helpen uw vragen te beantwoorden om ervoor te zorgen dat aan uw behoeften op het gebied van gezondheidszorg wordt voldaan.

U kunt ons e-mailen op noordoostenhealthpartners@beaconhealthoptions.com

Of vul onderstaand formulier in.

Neem contact op

Contactgegevens


Klantenservice: 888-502-4189 (gratis)
Zorgcoördinatie: 888-502-4190 (gratis)
Administratie: 888-502-4191 (gratis)
Ethiek Hotline: 855-267-5989 (gratis)
Als u doof of slechthorend bent en TTY-apparatuur gebruikt: 800-432-9553, State Relay 711
Fraude en misbruik (lid): 844-475-0444 (gratis)
Fraude en misbruik (aanbieder): 855-375-2500 (gratis)


Español (Spaans) ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al 1-888-502-4189; TTY: 1-800-432-9553, statusrelais 711


U kunt ons schrijven:
Northeast Health Partners
710 11th Avenue Suite 203
Greeley, CO 80631


Als u een klacht of beroep wilt indienen, stuurt u deze naar:
Northeast Health Partners
9925 Federal Drive, Suite 100
Colorado Springs, CO 80921