Klachten en beroep

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen. U hebt ook het recht om binnen zestig (60) dagen na de kennisgeving van geweigerde diensten in beroep te gaan voor elke geweigerde gezondheidsdienst.

Northeast Health Partners helpt u bij het indienen van een klacht of beroep. U kunt onze Coördinator voor klachten en beroepen bellen op 888-502-4189. Dit is een gratis oproep. Zij helpen u bij het beantwoorden van uw vragen en sturen u alle benodigde formulieren. Als u tolkdiensten nodig heeft omdat u geen Engels spreekt, doof bent of slechthorend bent, laat het ons dan weten. Health First Colorado regelt op uw verzoek tolkdiensten

Engelse bronnen

Spaanse bronnen