Kontakt

Chcemy pomóc odpowiedzieć na Twoje pytania, aby upewnić się, że Twoje potrzeby w zakresie opieki zdrowotnej są spełnione.

Możesz wysłać do nas e-mail na adres northhealthpartners@beaconhealthoptions.com

Lub wypełnij poniższy formularz.

Skontaktuj się z nami

Informacje kontaktowe


Obsługa klienta: 888-502-4189 (bezpłatny)
Koordynacja opieki: 888-502-4190 (bezpłatny)
Administracja: 888-502-4191 (bezpłatny)
Infolinia ds. Etyki: 855-267-5989 (bezpłatny)
Jeśli jesteś głuchy lub niedosłyszący i korzystasz ze sprzętu TTY: 800-432-9553, State Relay 711
Oszustwo i nadużycie (członek): 844-475-0444 (bezpłatny)
Oszustwo i nadużycie (dostawca): 855-375-2500 (bezpłatny)


Español (hiszpański) ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al 1-888-502-4189; TTY: 1-800-432-9553, przekaźnik stanu 711


Możesz do nas napisać:
Partnerzy Northeast Health
710 11th Avenue Suite 203
Greeley, CO 80631


Aby złożyć skargę lub odwołanie, wyślij na adres:
Partnerzy Northeast Health
9925 Federal Drive, Suite 100
Colorado Springs, CO 80921