„Miło jest mieć rówieśników, którzy rozumieją, skąd pochodzisz, i nie oceniają”.
(Susan C., Program opieki psychiatrycznej Wspólnoty Medicaid w Kolorado)