Powiadomienie o niedyskryminacji

Northeast Health Partners przestrzega obowiązujących federalnych i stanowych praw obywatelskich i nie dyskryminuje osób ani osób kwalifikujących się do przystąpienia do Accountable Care Collaborative ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub narodowe, pochodzenie, wiek, płeć, płeć, seksualność orientacja, tożsamość i ekspresja płciowa, religia, wyznanie, przekonania polityczne lub niepełnosprawność, niepełnosprawność (w tym zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) lub schorzenia związane z AIDS) i nie będzie stosować żadnej polityki ani praktyk, które skutkują dyskryminacją ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub narodowe, pochodzenie, wiek, płeć, płeć, orientacja seksualna, tożsamość i ekspresja płciowa, religia, wyznanie, przekonania polityczne, niepełnosprawność, niepełnosprawność (w tym zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) lub schorzenia związane z AIDS. Northeast Health Partners nie będą dyskryminować Członków podczas rejestracji i ponownej rejestracji ze względu na stan zdrowia lub potrzebę korzystania z usług opieki zdrowotnej. Partnerzy zdrowia nie mogą uzależniać świadczenia opieki ani w inny sposób dyskryminować osoby na podstawie tego, czy dana osoba wykonała wcześniejszą dyrektywę. Northeast Health Partners zapewni, że jej pracownicy i dostawcy kontraktowi przestrzegają i chronią te prawa.