Pinagsamang Pangangalaga

Ano ang Integrated Care?

Nangyayari ang pinagsamang pangangalaga kapag ang isang pangkat ng mga Pangunahing Tagabigay ng Pangangalaga (PCP) at mga tagapagbigay ng kalusugan sa pag-uugali ay nakikipagtulungan sa mga Miyembro at kanilang pamilya. Ang layunin ay isang pasyente at diskarte na nakasentro sa pamilya upang matugunan ang kalusugan ng buong tao. Ang mga tagabigay na nag-uugnay sa paggamot sa kalusugan ng kaisipan at pisikal na mga Miyembro ay tumutulong sa Miyembro na magkaroon ng pinakamahusay na kinalabasan sa kalusugan.

Ang kalusugan ng pag-uugali ng isang tao ay kumokonekta sa kanilang pisikal na kalusugan (at kabaliktaran). Ang pinagsamang pangangalaga ay may positibong epekto sa kalusugan ng buong tao tulad ng:

  • Nabawasan ang antas ng depression ng pasyente;
  • Pinabuting kalidad ng buhay;
  • Nabawasan ang stress;
  • Mas mababang mga rate ng pagpapa-ospital

Ang pinagsamang paggamot sa kalusugan ay maaaring mapabuti ang kasiyahan ng Miyembro at provider sa pamamagitan ng pagbawas sa mga hadlang sa pag-access at pagpapabuti ng komunikasyon sa pagitan ng maraming mga tagabigay.

Upang marinig ang tungkol sa pinagsamang pangangalaga mula sa pananaw ng pasyente sundin lamang ang link na ito: https://soundcloud.com/user-118904494/patient-perspective

Mga mapagkukunan