Bagong Miyembro Welcome Packet

Mga mapagkukunan para sa mga Miyembro sa ilalim ng Dalawampu't isa (21)

Narito Kami para sa IYO, Colorado!

1 sa 4 na mga Coloradans ay sakop ng Health First Colorado (programa ng Medicaid ng Colorado). Ang mga Coloradans mula sa buong estado at lahat ng antas ng pamumuhay ay nakakakuha ng kanilang pangangalaga sa kalusugan mula sa Health First Colorado, kabilang ang mga taong hindi inakala na kailangan nila ng segurong pangkalusugan sa publiko. Ang mga magulang ni Emery ay sanay sa mga hamon ng buhay sa bukid, ngunit ang pangangalaga sa kanilang anak na babae ay isang bagong hamon. Panoorin Kwento ni Emery at pakinggan ang mga miyembro ng Health First Colorado na sabihin sa kanilang sariling mga salita kung paano ang Health First Colorado ay naroon upang tumulong. Ang iba pang mga kasapi sa Health First Colorado ay nais malaman ng mga Coloradans na maaari silang kwalipikado para sa saklaw ng kalidad ng pangangalaga ng kalusugan. Dagdagan ang nalalaman sa HealthFirstColorado.com.