Makipag-ugnayan sa amin

Nandito kami para tumulong!

Serbisyo sa Customer: 888-502-4189 (walang bayad)
Pangangalaga sa Koordinasyon: 888-502-4190 (walang bayad)
Linya ng Admin: 888-502-4191 (walang bayad)
Mga Claim: 800-888-3944 (walang bayad)

Pambansang Linya ng Tagabigay: 1-800-397-1630

Mga Pahintulot sa Klinikal: 1-888-502-4189

Mga Opsyon sa Kalusugan ng Beacon EDI Help Desk:
1-888-247-9311 at pindutin ang pagpipilian 3,
Lunes hanggang Biyernes, 8 am - 6 pm EST

Address sa Pag-mail:
Mga Apela ng Mga Claim at Claims
Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon
Attn: Mga Kahabol sa Kalusugan ng Unang Colorado
PO Box 1850 Hicksville NY 11802-1850

Regional Accountable Entity (RAE) Provider Contact Information