Mga mapagkukunang Elektronik

Maaaring idirekta ng mga tagabigay ang mga miyembro ng Medicaid sa webpage ng Health First Colorado / Peak upang mag-apply para at pamahalaan ang kanilang mga benepisyo, i-update ang kanilang impormasyon, maghanap ng mga nagbibigay at marami pa sa pamamagitan ng pag-click dito: https://coloradopeak.secure.force.com/CPLOG

Health First Colorado Data Analytics Portal (DAP)

Upang suportahan ang layunin ng Accountable Care Collaborative (ACC) na mapagbuti ang kalusugan ng kasapi at mabawasan ang mga gastos, nakipagkontrata ang Kagawaran sa IBM Watson Health (dating Truven) upang i-host ang Data Analytics Portal (DAP), na pumapalit sa dating Statewide Data at Analytics Contractor (SDAC). Ang tool ng analytics ng data na ito para sa Mga Pangunahing Tagabigay ng Medikal na Pangangalaga (PCMPs) at Mga Regional Accountable Entity (RAE) ay may kasamang populasyon at impormasyon sa pagganap. Pinapayagan ng portal ang mga drill down at drill up, pag-export ng data, at mga paghahambing sa antas ng provider.

Paano Ma-access Ang DAP Portal

Kapag na-click mo ang link ay sasenyasan ka para sa:

  • Username
  • Password

Pagkatapos mag-click sa Mag-sign In

Kung mayroon kang anumang mga katanungan o kailangan ng karagdagang tulong, mangyaring makipag-ugnay sa iyong Provider ng Tagapamahala ng Relasyon:

Crystal Asuncion sa crystal.asuncion@beaconhealthoptions.com o 719-352-2818.