Disorder ng Paggamit ng Substance na Pinalawak na Pakinabang

Mga Webinar at Pagsasanay

Mangyaring sumali sa Health Colorado, Northeast Health Partners, Signal & AspenPointe's Managed Service Organisations habang patuloy kaming nag-navigate sa pagpapalawak ng benepisyo ng SUD Medicaid. Ito ay magiging isang buwanang forum. Sama-sama magbabahagi kami ng mga pag-update at impormasyon pati na rin ang pagbibigay ng isang oras para sa iyo upang tanungin ang iyong mga katanungan.

Huwag mag-atubiling ibahagi ang imbitasyong ito sa sinumang interesadong dumalo.


Mga mapagkukunan