Chăm sóc tích hợp

Chăm sóc Tích hợp là gì?

Chăm sóc tích hợp xảy ra khi một nhóm các Nhà cung cấp dịch vụ Chăm sóc Chính (PCP) và các nhà cung cấp sức khỏe hành vi làm việc với các Thành viên và gia đình của họ. Mục tiêu là một phương pháp tiếp cận lấy bệnh nhân và gia đình làm trung tâm để giải quyết vấn đề sức khỏe toàn bộ con người. Các nhà cung cấp phối hợp điều trị sức khỏe tinh thần và thể chất của Thành viên giúp Thành viên có kết quả sức khỏe tốt nhất.

Sức khỏe hành vi của một người kết nối với sức khỏe thể chất của họ (và ngược lại). Chăm sóc tổng hợp có tác động tích cực đến sức khỏe toàn bộ con người như:

  • Giảm mức độ trầm cảm của bệnh nhân;
  • Chất lượng cuộc sống được cải thiện;
  • Giảm căng thẳng;
  • Tỷ lệ nhập viện thấp hơn

Điều trị sức khỏe tổng hợp có thể cải thiện sự hài lòng của Thành viên và nhà cung cấp bằng cách giảm các rào cản tiếp cận và cải thiện thông tin liên lạc giữa nhiều nhà cung cấp.

Để nghe về chăm sóc tổng hợp từ góc độ của bệnh nhân, chỉ cần theo liên kết sau: https://soundcloud.com/user-118904494/patient-perspective

Tài nguyên