Khung cơ hội Colorado

Colorado Department of Health Care Policy & Financing

Tổng quat

Nhiều người Coloradans phải đối mặt với những rào cản khiến họ không có cơ hội trở thành những thành viên khỏe mạnh, an toàn về kinh tế của xã hội. 

Khuôn khổ Cơ hội Colorado áp dụng cách tiếp cận dựa trên phòng ngừa để xác định và loại bỏ những rào cản này để người dân Coloradans có thể thành công trong suốt cuộc đời.

Mục tiêu là đưa ra các sáng kiến dựa trên bằng chứng và các hoạt động hứa hẹn của cộng đồng nhằm xóa bỏ rào cản cho tất cả người dân Colorad, để mọi người đều có cơ hội tiếp cận và duy trì tiềm năng đầy đủ của mình.

Khung cơ hội

Khung Cơ hội bao gồm chín giai đoạn cuộc đời từ khi hình thành gia đình đến cuối đời. Trong mỗi giai đoạn cuộc đời, một loạt các chỉ số đóng vai trò là điểm chuẩn hoặc thước đo cho sự thành công.

The Opportunity Framework diagram

The Opportunity Framework diagram closeup