Անդամների վերագրում

Եթե ցանկանում եք փոխել ձեր տարածաշրջանային կազմակերպությունը, դուք և ձեր Խնամքի համակարգողը պետք է լրացնեք այն Տարածաշրջանային կազմակերպության վերանշանակման հաստատման ձև, Եթե օգնության կարիք ունեք, խնդրում ենք զանգահարել մեզ 888-502-4189 հեռախոսահամարով: