Առողջության հարևանությունները

Health Neighborhood diagram

Առողջության հարևանությունը հանդիսանում է անդամ գործընկեր ՝ առողջապահության ոլորտում: Նպատակը կենտրոնանալն է ամբողջ մարդու առողջության վրա: Ձեր PCP- ը ձեր բժշկական տունն է, իսկ ձեր առողջության հարևանությունն այն մասնագետներն են, ովքեր աջակցում են ձեր առողջական կարիքները:

Առողջության հարևանությունը կարող է ներառել.

 • Բժիշկներ
 • Մասնագետներ
 • Վարքային առողջության մատակարարներ
 • Ատամնաբույժներ
 • Երկարաժամկետ ծառայություններ և աջակցություն
 • Հիվանդանոցներ
 • Հանրային առողջության վարչություն
 • Առողջության դաշինքներ
 • Ոչ շտապ բժշկական փոխադրում
 • Գործակալություններ ծերացման մասին
 • Agերացման և հաշմանդամության ռեսուրսներ
 • Կառավարվող խնամքի կազմակերպություն

Հյուսիսարևելյան Գործընկերների նպատակն է կենտրոնանալ Անդամակենտրոն խնամքի վրա: