Kennisgeving inzake niet-discriminatie

Northeast Health Partners leeft de toepasselijke federale en nationale burgerrechtenwetten na en discrimineert personen of individuen die in aanmerking komen voor deelname aan de Accountable Care Collaborative niet op basis van ras, huidskleur, etnische of nationale afkomst, afkomst, leeftijd, geslacht, geslacht, seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie, religie, geloofsovertuiging, politieke overtuiging of handicap, handicap (inclusief Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) of AIDS-gerelateerde aandoeningen en mag geen beleid of praktijk gebruiken die het effect heeft van discriminatie op basis van ras, kleur, etnische of nationale afkomst, afkomst, leeftijd, geslacht, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit en -expressie, religie, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, handicap, handicap (inclusief Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) of aids-gerelateerde aandoeningen. Northeast Health Partners zal leden bij inschrijving en herinschrijving niet discrimineren op basis van hun gezondheidstoestand of de behoefte aan gezondheidszorg. De gezondheidspartner zal de verstrekking van zorg niet conditioneren of op andere wijze een individu discrimineren op basis van het al dan niet uitvoeren van een wilsverklaring. Northeast Health Partners zal ervoor zorgen dat zijn werknemers en gecontracteerde leveranciers deze rechten naleven en beschermen.