Geïntegreerde zorg

Wat is geïntegreerde zorg?

Geïntegreerde zorg vindt plaats wanneer een team van eerstelijnszorgverleners (PCP's) en gedragsgezondheidszorgverleners met leden en hun gezinnen werkt. Het doel is een patiënt- en gezinsgerichte benadering om de gezondheid van de hele persoon aan te pakken. Aanbieders die de mentale en fysieke gezondheidsbehandeling van leden coördineren, helpen het lid om de beste gezondheidsresultaten te behalen.

De gedragsgezondheid van een persoon hangt samen met zijn fysieke gezondheid (en vice versa). Ketenzorg heeft een positieve invloed op de gezondheid van de hele persoon, zoals:

  • Verlaagde depressieniveaus van de patiënt;
  • Verbeterde kwaliteit van leven;
  • Minder stress;
  • Lagere ziekenhuisopnames

Geïntegreerde gezondheidsbehandeling kan de tevredenheid van de leden en zorgverleners verbeteren door toegangsbarrières te verminderen en de communicatie tussen meerdere zorgverleners te verbeteren.

Middelen