Vùng lân cận Y tế

Health Neighborhood diagram

Vùng lân cận Y tế là đối tác của Thành viên trong việc chăm sóc sức khỏe. Mục đích là tập trung vào sức khỏe toàn thân. PCP của bạn là nhà y tế của bạn và Vùng lân cận Y tế của bạn là những chuyên gia hỗ trợ các nhu cầu sức khỏe của bạn.

Vùng lân cận Y tế có thể bao gồm:

 • Nhiêu bác sĩ
 • Chuyên gia
 • Nhà cung cấp sức khỏe hành vi
 • Nha sĩ
 • Các dịch vụ và hỗ trợ dài hạn
 • Bệnh viện
 • Bộ phận y tế công cộng
 • Liên minh sức khỏe
 • Vận chuyển y tế không khẩn cấp
 • Cơ quan về Người cao tuổi
 • Tài nguyên về Người cao tuổi và Khuyết tật
 • Tổ chức chăm sóc được quản lý

Mục tiêu của Đối tác Đông Bắc là tập trung vào dịch vụ chăm sóc Thành viên làm trung tâm!