ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੇਅਰ

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀ ਹੈ?

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ (ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਟੀਚਾ ਏ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਪੂਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ. ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜੋ ਸਦੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਦੱਸਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਿਹਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਉਲਟ). ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਪੂਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

  • ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਘਟੇ;
  • ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਧਾਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ;
  • ਘੱਟ ਤਣਾਅ;
  • ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ

ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ ਐਕਸੈਸ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਦੱਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸਰੋਤ