ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਰੋਤ

ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਮੈਡੀਕੇਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਫਸਟ ਕੋਲੋਰਾਡੋ / ਪੀਕ ਵੈਬਪੇਜ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ: https://coloradopeak.secure.force.com/CPLOG

ਹੈਲਥ ਫਸਟ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਪੋਰਟਲ (ਡੀਏਪੀ)

To support the Accountable Care Collaborative’s (ACC’s) goal of improving member health and reducing costs, the Department has contracted with IBM Watson Health (formerly Truven) to host the ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪੋਰਟਲ (ਡੀਏਪੀ), which replaces the former Statewide Data and Analytics Contractor (SDAC). This data analytics tool for Primary Care Medical Providers (PCMPs) and Regional Accountable Entities (RAEs) includes population and performance information. The portal allows for drill downs and drill ups, data exports, and provider-level comparisons.

ਡੀਏਪੀ ਪੋਰਟਲ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ:

  • ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ
  • ਪਾਸਵਰਡ

ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਇਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:

ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਅਸੂਨਸੀਓਨ ਵਿਖੇ crystal.asuncion@carelon.com ਜਾਂ 719-352-2818.