ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਰਧਾਰਕ

ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਰਧਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? Social determinants of health are conditions in the environment where people live, learn, work, play, worship and age.  Put more simply, the social environment in which we live can influence our health outcomes. Examples include:
 • ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ
 • ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਮਾਰਕੀਟ
 • ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
 • ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ
 • ਕਮਿ communityਨਿਟੀ ਅਧਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ
 • ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿਕਲਪ
 • ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ
 • ਭਾਸ਼ਾ / ਸਾਖਰਤਾ
 • ਸਭਿਆਚਾਰ
 • ਸੈੱਲ ਫੋਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ
 • ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ
ਹੇਠਾਂ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ: Social Determinants of Health diagram According to the World Health Organization, the poorest of the poor, around the world, have the worst health.  Health outcomes are determined by more than biological factors or access to quality health care. Social determinants of health acknowledge that the environmental conditions present in a community can have a significant impact on the health of our Members. Resources that improve the quality of life can have a significant influence on population health outcomes. Examples of these resources include safe and affordable housing, access to education, public safety, availability of healthy foods, local emergency/health services, and environments free of life-threatening toxins. ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਇਕਵਿਟੀ ਕੰਪਾਸ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਇਕਵਿਟੀ ਕੰਪਾਸ (ਸੀਈਸੀ) ਇਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜੋ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਕਮਿ communitiesਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ. 'ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਇਕਵਿਟੀ ਕੰਪਾਸ. Click on ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਨਿਰਧਾਰਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ.