Các yếu tố quyết định xã hội

Các Yếu Tố Xã Hội Quyết Định Về Sức Khỏe Là Gì?

Các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe là điều kiện trong môi trường nơi con người sống, học tập, làm việc, vui chơi, thờ cúng và tuổi tác. Nói một cách đơn giản hơn, môi trường xã hội mà chúng ta đang sống có thể ảnh hưởng đến kết quả sức khỏe của chúng ta.

Những ví dụ bao gồm:

 • Nhà ở an toàn mà bạn có thể mua được
 • Chợ thực phẩm địa phương
 • Tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
 • Giáo dục và đào tạo việc làm
 • Sự sẵn có của các nguồn lực dựa vào cộng đồng
 • Các phương tiện di chuyển
 • An toàn công cộng
 • Hỗ trợ xã hội
 • Ngôn ngữ / đọc viết
 • Văn hóa
 • Truy cập vào điện thoại di động, Internet hoặc phương tiện truyền thông xã hội
 • Nghèo đói và căng thẳng

Dưới đây là các danh mục chính của các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe:

Social Determinants of Health diagram

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, những người nghèo nhất trong số những người nghèo trên khắp thế giới, có sức khỏe kém nhất. Kết quả sức khỏe được xác định bởi nhiều yếu tố sinh học hoặc khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng. Các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe thừa nhận rằng các điều kiện môi trường hiện có trong cộng đồng có thể có tác động đáng kể đến sức khỏe của các Thành viên của chúng tôi.

Các nguồn lực cải thiện chất lượng cuộc sống có thể có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả sức khỏe dân số. Ví dụ về các nguồn lực này bao gồm nhà ở an toàn và giá cả phải chăng, tiếp cận giáo dục, an toàn công cộng, thực phẩm lành mạnh sẵn có, dịch vụ khẩn cấp / y tế địa phương và môi trường không có chất độc đe dọa tính mạng. (Người khỏe mạnh 2020)

La bàn cổ phần Colorado

Colorado Equity Compass (CEC) là một tổ chức cam kết cung cấp cho cộng đồng Colorado thông tin, dữ liệu và câu chuyện mà họ có thể sử dụng để cải thiện sự bình đẳng về sức khỏe của họ. Tìm hiểu thêm tại La bàn cổ phần Colorado.

Bấm vào Các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe để biết thêm thông tin.