Các yếu tố quyết định xã hội

Các Yếu Tố Xã Hội Quyết Định Về Sức Khỏe Là Gì? Social determinants of health are conditions in the environment where people live, learn, work, play, worship and age.  Put more simply, the social environment in which we live can influence our health outcomes. Examples include:
 • Nhà ở an toàn mà bạn có thể mua được
 • Chợ thực phẩm địa phương
 • Tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
 • Giáo dục và đào tạo việc làm
 • Sự sẵn có của các nguồn lực dựa vào cộng đồng
 • Các phương tiện di chuyển
 • An toàn công cộng
 • Hỗ trợ xã hội
 • Ngôn ngữ / đọc viết
 • Văn hóa
 • Truy cập vào điện thoại di động, Internet hoặc phương tiện truyền thông xã hội
 • Nghèo đói và căng thẳng
Dưới đây là các danh mục chính của các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe: Social Determinants of Health diagram According to the World Health Organization, the poorest of the poor, around the world, have the worst health.  Health outcomes are determined by more than biological factors or access to quality health care. Social determinants of health acknowledge that the environmental conditions present in a community can have a significant impact on the health of our Members. Resources that improve the quality of life can have a significant influence on population health outcomes. Examples of these resources include safe and affordable housing, access to education, public safety, availability of healthy foods, local emergency/health services, and environments free of life-threatening toxins. La bàn cổ phần Colorado Colorado Equity Compass (CEC) là một tổ chức cam kết cung cấp cho cộng đồng Colorado thông tin, dữ liệu và câu chuyện mà họ có thể sử dụng để cải thiện sự bình đẳng về sức khỏe của họ. Tìm hiểu thêm tại La bàn cổ phần Colorado. Click on Các yếu tố xã hội quyết định sức khỏe để biết thêm thông tin.