عوامل تعیین کننده اجتماعی

عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت چیست؟

عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت شرایط محیطی هستند که افراد در آن زندگی می کنند ، یاد می گیرند ، کار می کنند ، بازی می کنند ، عبادت می کنند و پیر می شوند. به بیان ساده تر ، محیط اجتماعی که در آن زندگی می کنیم می تواند بر نتایج سلامتی ما تأثیر بگذارد.

مثالها عبارتند از:

 • مسکن مطمئنی که می توانید از پس آن برآیید
 • بازارهای محلی غذا
 • دسترسی به خدمات مراقبت های بهداشتی
 • آموزش و پرورش و آموزش شغلی
 • در دسترس بودن منابع جامعه محور
 • گزینه های حمل و نقل
 • امنیت عمومی
 • حمایت اجتماعی
 • زبان / سواد
 • فرهنگ
 • دسترسی به تلفن های همراه ، اینترنت یا رسانه های اجتماعی
 • فقر و استرس

در زیر دسته های اصلی عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت وجود دارد:

Social Determinants of Health diagram

طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی ، فقیرترین فقیران در سراسر جهان دارای بدترین وضعیت سلامتی هستند. نتایج بهداشتی بیش از عوامل بیولوژیکی یا دسترسی به مراقبت های بهداشتی با کیفیت تعیین می شود. عوامل اجتماعی بهداشت تأیید می کنند که شرایط محیطی موجود در یک جامعه می تواند تأثیر قابل توجهی بر سلامت اعضای ما داشته باشد.

منابعی که کیفیت زندگی را بهبود می بخشند می توانند تأثیر قابل توجهی بر نتایج بهداشتی جمعیت داشته باشند. نمونه هایی از این منابع شامل مسکن امن و مقرون به صرفه ، دسترسی به آموزش ، ایمنی عمومی ، در دسترس بودن غذاهای سالم ، خدمات اضطراری / بهداشتی محلی و محیط های عاری از سموم تهدید کننده زندگی است. (افراد سالم 2020)

قطب نما سهام کلرادو

قطب نما سهام کلرادو (CEC) سازمانی است که متعهد است به جوامع کلرادو اطلاعات ، داده ها و داستانهایی را ارائه دهد که می توانند برای بهبود حقوق بهداشتی خود استفاده کنند. اطلاعات بیشتر در قطب نما سهام کلرادو.

کلیک کنید عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت برای اطلاعات بیشتر.