عوامل تعیین کننده اجتماعی

عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت چیست؟ Social determinants of health are conditions in the environment where people live, learn, work, play, worship and age.  Put more simply, the social environment in which we live can influence our health outcomes. Examples include:
 • مسکن مطمئنی که می توانید از پس آن برآیید
 • بازارهای محلی غذا
 • دسترسی به خدمات مراقبت های بهداشتی
 • آموزش و پرورش و آموزش شغلی
 • در دسترس بودن منابع جامعه محور
 • گزینه های حمل و نقل
 • امنیت عمومی
 • حمایت اجتماعی
 • زبان / سواد
 • فرهنگ
 • دسترسی به تلفن های همراه ، اینترنت یا رسانه های اجتماعی
 • فقر و استرس
در زیر دسته های اصلی عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت وجود دارد: Social Determinants of Health diagram According to the World Health Organization, the poorest of the poor, around the world, have the worst health.  Health outcomes are determined by more than biological factors or access to quality health care. Social determinants of health acknowledge that the environmental conditions present in a community can have a significant impact on the health of our Members. Resources that improve the quality of life can have a significant influence on population health outcomes. Examples of these resources include safe and affordable housing, access to education, public safety, availability of healthy foods, local emergency/health services, and environments free of life-threatening toxins. قطب نما سهام کلرادو قطب نما سهام کلرادو (CEC) سازمانی است که متعهد است به جوامع کلرادو اطلاعات ، داده ها و داستانهایی را ارائه دهد که می توانند برای بهبود حقوق بهداشتی خود استفاده کنند. اطلاعات بیشتر در قطب نما سهام کلرادو. Click on عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت برای اطلاعات بیشتر.