O

Northeast Health Partners jest licencjonowane przez Stan Kolorado, Wydział Ubezpieczeń, jako sieć licencjonowanych dostawców usług ograniczonych i podlega różnym ustawom i przepisom regulującym prowadzenie działalności. Jako organizacja regionalna na podstawie umowy z państwem zarządzamy fizycznymi i behawioralnymi usługami zdrowotnymi dla osób mieszkających w naszych dziesięciu (10) okręgach. Przestrzegamy zarówno federalnych, jak i stanowych przepisów dotyczących funkcjonowania zarządzanych planów opieki zdrowotnej finansowanych z federalnych i stanowych funduszy opieki zdrowotnej.