Tungkol sa

Ang Kasosyo sa Kalusugan sa Hilagang Silangan ay lisensyado ng Estado ng Colorado, Dibisyon ng Seguro, bilang isang Limitadong Serbisyo na May Lisensyadong Provider Network at napapailalim sa iba't ibang mga batas at regulasyon na namamahala sa pag-uugali ng negosyo nito. Bilang isang pang-rehiyon na samahan sa ilalim ng kontrata sa Estado, pinamamahalaan namin ang mga serbisyong pangkalusugan sa pisikal at pag-uugali para sa mga indibidwal na nakatira sa loob ng aming sampung (10) mga lalawigan. Sumusunod kami sa parehong mga regulasyon ng Pederal at Estado na namamahala sa pagpapatakbo ng mga planong pangkalusugan na pinamamahalaang pangangalaga na pinondohan sa mga pondo ng pangangalagang pangkalusugan ng Federal at Estado.