رهبری

Northeast Health Partners (NHP) مشارکتی مشترک بین دو مرکز بهداشت واجد شرایط فدرال (FQHC) و دو مرکز بهداشت روان جامعه (CMHC) است. این گروه ها ریشه عمیقی در ارائه خدمات مراقبت های بهداشتی به اعضای کم خدمت منطقه 2 دارند و تعهد خود را برای بهبود زندگی اعضای ما نشان داده اند. برای افزودن به این دانش و تخصص محلی ، NHP با تجربه ملی گزینه های بهداشتی Beacon (Beacon) پشتیبانی می شود که پشتیبانی خدمات اداری را ارائه می دهد. چهار سازمان ما این مشارکت را با اعتقاد قوی مبنی بر اینکه جوامع محلی در بهترین موقعیت برای ایجاد تغییراتی مقرون به صرفه و بهبود سلامت و کیفیت مراقبت برای همه اعضا هستند ، تشکیل داده اند.

برای دسترسی به وب سایت هر آرم شریک کلیک کنید.

FQHC ها:
Sunrise Community Health
Salud Family Health Centers
 

CMHC ها:
Centennial Mental Health Center
North Range Behavioral Health
 

سازمان خدمات اداری:
Beacon Health Options
 
 
 

هیئت شرکای سلامت شمال شرقی

Contact NHP leadership at leadership@nhpllc.org

مدیر اجرایی و مدیر برنامه:
کاری سنلسون ، LCSW ، CHC
 
مدیر ارشد مالی:
فرانک مریل
 
مدیر ارشد بالینی:
مارک والاس ، دکتر
 
مدیر ارشد عملیاتی:
Mandi Strickland، MA، MEd، NCC، CHC، CPHQ
 
مسئول تطابق:
کاری سنلسون ، LCSW ، CHC
 
مدیر فناوری اطلاعات و داده های سلامت:
وین واتکینز
 
مدیر بهبود کیفیت:
برایان رابرتسون ، دکتری
 
Population Health Program Coordinator
Alexandra LaCalamito, MPH, BSW
 
مدیر بالینی:
جنیفر هیل-کولسون ، کارشناسی ارشد ، LPC
 
Regional Care Coordination Manager
Ashley Clement, MPA
 
مدیر مدیریت بهره برداری:
استیو کوئن ، دکترا
 
مدیر قرارداد:
ناتاشا لاولس ، کارشناسی
 
دستیار اجرایی:
لورا کرنل ، کارشناسی
 
صندلی هیئت مدیره:
لیز هیکمن ، مدیر اجرایی
مرکز بهداشت روان صد ساله
 
نایب رئیس هیئت مدیره:
میتزی موران ، مدیر عامل شرکت
سلامت جامعه طلوع آفتاب
 
دبیر هیئت مدیره:
لاری پوترف ، مدیر اجرایی
دامنه بهداشت رفتاری
 
خزانه دار هیئت مدیره:
دیوید مادسن ، معاون رئیس مالی و حسابداری
مراکز بهداشت خانواده Salud