میزگردهای RAE

میزگرد سلامت رفتاری RAE

جمعه دوم هر ماه 11 صبح تا 12 شب. اطلاعات تماس بگیرید: برای فیلم ، از طریق رایانه شخصی ، Mac ، iPad ، iPhone یا دستگاه Android بپیوندید: یا از طریق تلفن بپیوندید:
  • شماره گیری (برای کیفیت بالاتر ، شماره را براساس مکان فعلی خود شماره گیری کنید) ایالات متحده: +1 301 715 8592 +1 312 626 6799 یا +1 646 876 9923 یا +1 253 215 8782 یا +1 346 248 7799 یا +1 669 900 6833
  • شناسه وبینار: 995 7438 8100
  • رمز عبور: 173943

میزگرد PCMP RAE

چهارشنبه سوم هر ماه ساعت 12 الی 13. اطلاعات تماس: برای فیلم ، از طریق رایانه شخصی ، Mac ، iPad ، iPhone یا دستگاه Android بپیوندید: یا از طریق تلفن بپیوندید:
  • شماره گیری (برای کیفیت بالاتر ، یک شماره را براساس مکان فعلی خود شماره گیری کنید): ایالات متحده: +1 253 215 8782 یا +1 346 248 7799 یا +1 669 900 6833 یا +1 301 715 8592 یا +1 312 626 6799 یا +1 646 876 9923
  • شناسه وبینار: 971 5387 1547
  • کد عبور: 869908

2022

ممکن است

آوریل

مارس

فوریه

ژانویه

2021

دسامبر

نوامبر

اکتبر

سپتامبر

مرداد

ارائه دهنده های بهداشت رفتاری
ارائه دهندگان مراقبت های اولیه

جولای

ژوئن

ممکن است

ارائه دهنده های بهداشت رفتاری
ارائه دهندگان مراقبت های اولیه

آوریل

ارائه دهنده های بهداشت رفتاری

مارس

ارائه دهنده های بهداشت رفتاری
ارائه دهندگان مراقبت های اولیه

فوریه

ارائه دهنده های بهداشت رفتاری
ارائه دهندگان مراقبت های اولیه

ژانویه

ارائه دهنده های بهداشت رفتاری