شرایط من را مدیریت کنید

مسائل مزمن سلامتی

ما می خواهیم به شما کمک کنیم در مراقبت های بهداشتی خود مشارکت داشته باشید. مهم است که با PCP خود صحبت کنید تا بتوانید شرایط خود را مدیریت کنید.
بسیاری از افراد در برخی مواقع دچار کمردرد می شوند. کمردرد مزمن متفاوت است. اگر درد شما شدید است و روزها یا بیشتر طول می کشد ، به پزشک خود مراجعه کنید.