New Member Welcome Resources

منابع EPSDT (برای اعضای زیر 21 سال و اعضای باردار)

ما برای شما اینجا هستیم ، کلرادو!

اگر می خواهید اطلاعاتی در این وب سایت به صورت کاغذی برای شما ارسال شود ، لطفا با ما با شماره 888-502-4189 تماس بگیرید. ما ظرف پنج (5) روز کاری آن را به صورت رایگان برای شما ارسال خواهیم کرد.

به‌عنوان عضو ما، می‌توانید اطلاعاتی را با حروف بزرگ، خط بریل، فرمت‌ها یا زبان‌های دیگر یا با صدای بلند بخواهید. همچنین می توانید زبان اشاره آمریکایی را برای نیازهای درمانی خود درخواست کنید. این خدمات رایگان هستند. برای درخواست این خدمات می توانید با شماره 888-502-4189 تماس بگیرید. برای TDD/TTY، برای تماس با ما با شماره 800-432-9553 یا State Relay 711 تماس بگیرید. این تماس ها رایگان است.

از هر 4 کلرادانی 1 تحت پوشش Health First Colorado (برنامه Medicaid کلرادو) قرار دارند. کلرادانی ها از سراسر ایالت و اقشار مختلف جامعه مراقبت های بهداشتی خود را از Health First Colorado دریافت می کنند ، از جمله افرادی که هرگز فکر نمی کردند به بیمه سلامت عمومی احتیاج دارند. والدین امری به چالش های زندگی در مزرعه عادت داشتند ، اما مراقبت از دختر آنها یک چالش جدید بود. تماشا کردن داستان امری و به صحبت های اعضای Health First Colorado با کلمات خود گوش دهید که چگونه Health First Colorado برای کمک به آنجا بود. سایر اعضای Health First Colorado از Coloradans می خواهند بدانند که ممکن است واجد شرایط پوشش بهداشتی با کیفیت باشند. اطلاعات بیشتر در HealthFirstColorado.com.