وبینارها و آموزشها

مجمع ماهانه مزایای گسترده SUD

لطفاً به سازمانهای خدمات مدیریت شده Health Colorado ، Northeast Health Partners ، Signal & AspenPointe بپیوندید ، زیرا ما همچنان به دنبال توسعه سود SUD Medicaid هستیم. این یک فروم ماهانه خواهد بود. در مجموع ، ما به روزرسانی ها و اطلاعات را به اشتراک خواهیم گذاشت و همچنین زمانی را برای س askالات خود در اختیار شما قرار خواهیم داد.

در صورت تمایل این دعوت را با هر کسی که علاقه مند به شرکت در آن است ، به اشتراک بگذارید.

برای ضبط قبلی ، به مزایای استفاده از اختلال در استفاده از مواد صفحه

آموزش ضبط شده

منابع دیگر