Mga Tawag sa Suporta ng Provider

Tumawag sa Suporta ng Tagapagbigay ng Kalusugan sa Pag-uugali

Pangalawang Biyernes ng bawat buwan 11 am-12pm. Tumawag sa impormasyon:

Para sa video, sumali mula sa isang PC, Mac, iPad, iPhone o Android device:

O sumali sa pamamagitan ng telepono:

  • I-dial (para sa mas mataas na kalidad, mag-dial ng numero batay sa iyong kasalukuyang lokasyon) US: +1 301 715 8592 o +1 312 626 6799 o +1 646 876 9923 o +1 253 215 8782 o +1 346 248 7799 o +1 669 900 6833
  • Webinar ID: 995 7438 8100
  • Passcode: 173943

Tawag sa Suporta ng Pangunahing Tagabigay ng Pangangalaga

Ikatlong Miyerkules ng bawat buwan 12 pm-1pm. Tumawag sa impormasyon:

Para sa video, sumali mula sa isang PC, Mac, iPad, iPhone o Android device:

O sumali sa pamamagitan ng telepono:

  • I-dial (para sa mas mataas na kalidad, mag-dial ng numero batay sa iyong kasalukuyang lokasyon): US: +1 253 215 8782 o +1 346 248 7799 o +1 669 900 6833 o +1 301 715 8592 o +1 312 626 6799 o +1 646 876 9923
  • Webinar ID: 971 5387 1547
  • Passcode: 869908

2021

Mayo

Mga Nagbibigay ng Kalusugan sa Pag-uugali

Mga Tagapagbigay ng Pangunahing Pangangalaga

Abril

Mga Nagbibigay ng Kalusugan sa Pag-uugali

Marso

Mga Nagbibigay ng Kalusugan sa Pag-uugali
Mga Tagapagbigay ng Pangunahing Pangangalaga

Pebrero

Mga Nagbibigay ng Kalusugan sa Pag-uugali

Mga Tagapagbigay ng Pangunahing Pangangalaga

Enero

Mga Nagbibigay ng Kalusugan sa Pag-uugali