10 Mga Ganap na Natalo

Colorado Local Public Health & Environmental Resources

Alam mo bang ang Colorado ay mayroong 10 Winnable Battles? Ang mga labanang ito ay ang mga lugar na pinaniniwalaan ng Kagawaran ng Pangkalahatang Kalusugan at Kapaligiran na ang mga Coloradans ay kailangang "makipaglaban" para sa. Kasama sa mga laban ang:

  • Pag-abuso sa kalusugan ng isip at gamot
  • Kalusugan ng bibig, ngipin, at iba pa
  • Ligtas na Pagkain
  • Tabako
  • Labis na katabaan
  • Hindi Inaasahang Pagbubuntis
  • Mas Malusog na Hangin
  • Malinis na tubig
  • Nakakaagaw na Pag-iwas sa Sakit
  • Pag-iwas sa Pinsala

Upang matuto nang higit pa tungkol sa mga laban na ito, mangyaring mag-click sa link sa ibaba: