[Lumaktaw sa nilalaman]

Mga Kasosyo sa Kalusugan sa Hilagang-silangan

Maligayang pagdating sa iyong panrehiyong samahan. Ang Northeast Health Partners ay iyong pang-rehiyon na samahan sa Rehiyon 2. Ang aming tungkulin ay sumali sa iyong mga benepisyo sa kalusugan ng pisikal at pag-uugali sa isang plano. Narito kami upang matulungan kang mapabuti ang iyong kalusugan, kabutihan, at mga kinalabasan sa buhay.

New Member Resources
Buntis?
Address & Renewal Updates
Wellness And Prevention Resources
Ano ang makakabuti sa aking pangangalaga ng kalusugan? Pangangalaga sa Koordinasyon
Bilang aming Miyembro, maaari kang humingi ng impormasyon sa malalaking print, Braille, iba pang mga format o wika, o para basahin nang malakas. Maaari ka ring humiling ng American Sign Language para sa iyong mga pangangailangan sa paggamot. Ang mga serbisyong ito ay libre. Maaari kang tumawag sa 888-502-4189 upang hilingin ang mga serbisyong ito. Para sa TDD/TTY, tumawag sa 800-432-9553 o sa State Relay 711 para sa tulong sa pakikipag-ugnayan sa amin. Ang mga tawag na ito ay libre.

Kung nais mo ng anumang impormasyon sa website na ito na ipinadala sa iyo sa form na papel, mangyaring tawagan kami sa 888-502-4189. Ipapadala namin ito sa iyo nang libre sa loob ng limang (5) araw na may pasok.

Español (Espanyol) ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al 1-888-502-4189; TTY: 1-800-432-9553, State Relay 711
Dental Benefits IconMga Pakinabang sa Ngipin
tlTagalog