"Napakasarap na magkaroon ng mga kapantay na nauunawaan kung saan ka nanggaling at huwag manghusga."
(Susan C., Programang Mga Serbisyong Pangkalusugan sa Mental na Komunidad ng Medicaid ng Colorado)