Pamahalaan ang Aking Kalagayan

Malalang Isyu sa Kalusugan

Nais naming tulungan kang makisali sa iyong pangangalaga sa kalusugan. Mahalagang makipag-usap sa iyong PCP upang matulungan kang pamahalaan ang iyong mga kundisyon.
Maraming mga tao ang may mababang sakit sa likod sa isang pagkakataon o iba pa. Ang talamak na sakit sa mababang likod ay iba. Kung ang iyong sakit ay malubha at tumatagal ng maraming araw o mas matagal pa, magpatingin sa iyong doktor.