Nhà cung cấp mới được ký hợp đồng

RAE Region 2 Map ProviderConnect làm cho các tác vụ thông thường như xử lý các xác nhận quyền sở hữu, thu thập thông tin xác nhận quyền sở hữu và xác minh tình trạng đủ điều kiện dễ dàng và thuận tiện.

Đăng nhập hoặc đăng ký với ProviderConnect để tận dụng các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi:

Truy cập Demo ProviderConnect.

Hướng dẫn

Vui lòng nhấp vào các liên kết bên dưới để truy cập các hướng dẫn cụ thể. Lưu ý: bạn sẽ cần Adobe® Trình phát FlashAdobe® Người đọc. If you do not have access to this software, you may download and install these applications on your computer. The Hướng dẫn sử dụng ProviderConnect outlines the steps to using the various functions within ProviderConnect. Providers are encouraged to carefully review the ProviderConnect User Guide to help answer any questions on how to use the ProviderConnect application. The Bắt đầu với Hướng dẫn Kết nối Nhà cung cấp là phiên bản cô đọng của Hướng dẫn Sử dụng ProviderConnect nhưng không thay thế cho Hướng dẫn Sử dụng ProviderConnect. Người dùng ProviderConnect mới được khuyến khích sử dụng Hướng dẫn Bắt đầu với ProviderConnect như một cách để làm quen với ứng dụng ProviderConnect. Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Xin lưu ý rằng các hướng dẫn này bao gồm ProviderConnectSM chức năng có sẵn cho các hợp đồng thương mại quốc gia của chúng tôi. ProviderConnect có thể trông khác và chứa các chức năng khác và / hoặc bổ sung dựa trên nhu cầu hợp đồng cụ thể của từng mạng. Do đó, một số chức năng có thể không khả dụng hoặc có thể trông khác đối với hợp đồng cụ thể của bạn.

ProviderConnect

công cụ kiểm toán

CÔNG CỤ KIỂM TOÁN

Nhóm Chất lượng của chúng tôi sử dụng các công cụ đánh giá này cho các cuộc đánh giá của họ. Chúng tôi đang chia sẻ những điều này với bạn để bạn có thể chuẩn bị tốt hơn cho các cuộc đánh giá.