Quản lý tình trạng của tôi

Vấn đề sức khỏe mãn tính

Chúng tôi muốn giúp bạn tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe của bạn. Điều quan trọng là phải nói chuyện với PCP của bạn để giúp bạn quản lý các tình trạng của mình.
Rất nhiều người bị đau thắt lưng lúc này hay lúc khác. Đau thắt lưng mãn tính thì khác. Nếu cơn đau của bạn nghiêm trọng và kéo dài nhiều ngày hoặc lâu hơn, hãy đến gặp bác sĩ.