“Thật tuyệt khi có những người bạn đồng nghiệp hiểu bạn đến từ đâu và không phán xét”.
(Susan C., Chương trình Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần Cộng đồng Medicaid của Colorado)